Korpsets historie

Korpsets stiftelsesdato er satt til 25. februar 1870. Protokollene fram til 1954 er dessverre blitt borte, så fortegnelsene fra tidligere tider er sparsomme.

Ådalsbruk Musikkforening har sitt utspring i fra Aadals Brug jernstøperi og mekaniske verksted. En av hovedaksjonærene i bedriften, elverumsmannen Helge Væringsaasen, skogeier og kulturvenn, sammen med forvalter ved Aadals Brug, Maths Pedersen, sto bak starten av korpset.
I de første årene var det arbeidere og funksjonærer fra bedriften som var medlemmer. Bedriften kjøpte instrumenter og betalte dirigenten, øvingen foregikk i arbeidstiden.

I et brev datert 14.01.1879 spør forvalteren styret om "vi kan få lov til at paakoste Musikkforeningen 100,-" Dette skulle gå til dirigentlønn, for som det står: "det er nødvendig at korpset modtager Lectioner, hvis det skal bestaa." Dirigent fra starten var svensken P.A. Ljunggren. Antall medlemmer var 10.

Helge Væringsaasen belønnet en gang en musiker for at tenoren han spilte på var like blank og uten bulker etter mange års bruk.

I 1928 brant bedriften, og korpsets virke opphørte ei tid. I 1935 ble det imidlertid full virksomhet igjen, etter initiativ fra fagforeningen ved bedriften Klevfoss og Aadalsbruk Arbeidersamfunn. Instrumentene ble igjenfunnet hos tidligere musikere, og befant seg av ymse kvalitet. John Hansen ble valgt til formann og Kristian Bakken ble engasjert som dirigent, med Ingvar Hermansen som hjelpemann.

Petter Berg, en av initiativtagerne fra 1935 kan fortelle at det var trange kår, og utstyr måtte skaffes over tid. Som uniform den første tida ble det benyttet ens private "gåbort-dress". Lua som var blå, etter tradisjon fra Aadals Brug jernstøperi, måtte kjøpes av den enkelte, til en sum av 2,75,-.

Under krigen ble medlemmene innkalt til møte med N.S. for å levere inn instrumentene. Dette nektet imidlertid musikerne, og et kompromi ble inngått; Øvelser skulle fortsatt finne sted mot at korpset spilte på nazisamlinger. - Dette siste ble det aldri noe av, men øvelser ble holdt, til forskjellige tider og på forskjellige steder. Imellom øvelsene lå instrumentene gjemt i hjemmene. Peter Berg kan fortelle om en fin tenor som lå under sagflis på loftet hans hjemme, en gammel bulkete fikk stå fremme. Allerede 17. mai 1945 opptrådde korpset etter krigen.

Korpset har opp gjennom årene hatt skiftende forhold og varierende rekruttering. Vanskeligheter med arbeide, sammen med "flukten fra landsbygda" skapte tidligere stor gjennomtrekk i medlemsmassen. De siste 35 årene har korpset seilet i medvind. Medlemstokken har variert, men har ligget rundt 50 medlemmer.
Søk
Driftes av Styreportalen AS