Styret

Erland Strøm
FORMANN
Trine Amundsen
NESTFORMANN
Jul Tomas Brustad
KASSERER
Hanne Gro Amdal Stenersen
SEKRETÆR
Anniken Kvarstad
MATERIAL- og UNIFORMSFORVALTER
Mari Normann-Møller
STYREMEDLEM UNGDOM
Torstein Bye
STYREMEDLEM (tur & arr)
Tom Kåre Bratbak
VARAMEDLEM
Søk
Driftes av Styreportalen AS